Brudnäbb

Brudnäbbar är yngre än tärnor och kan inte förväntas ha något ansvar. Bruden bestämmer hur många näbbar hon vill ha, men vanligast är två eller flera barn mellan 4 och 8 år gamla. Vanligt är att näbbarna är parets egna barn eller syskonbarn och de kan vara både pojkar och flickor. Är det en flicka kallas hon brudnäbb, är det en pojke kallas han näbb. Enligt gammal sed är näbbar en symbol för livets gång.

Näbben kan antingen bära en liten minibukett i handen, eller så håller de en korg med blomblad som de strör ut över altargången framför brudparet när de går in mot altaret. Har inte bruden någon tärna, kan en lite äldre näbb ta på sig uppgiften att hålla i brudbuketten under ringväxlingen.

Vanligast är att näbbarnas föräldrar står för eventuella utgifter i samband med uppgiften, men om brudparet har egna önskemål bör brudparet vara med och betala.