Brudtärna

Förr kallades brudtärnorna för brudpigor. De var oftast flera och hjälpte bruden med alla bestyr före och under bröllopsdagen. Det är bruden som bestämmer hur många tärnor hon vill ha, upp till tolv stycken, men idag är det vanligaste att hon väljer en person. Tärnan är ofta en yngre kvinna, oftast en syster eller nära väninna till bruden. Att utses som tärna anses som en ära.

Traditionellt sett brukar tärnor (och marskalkar) var ogifta eftersom de går bredvid varandra uppför altargången och det enligt gammal sed ej anses vara passande att en gift kvinna/man går uppför en altargång med någon annan än sin äkta make/maka vid sin sida. Är tärnan och marskalken ett par går det bra. Enligt gammal sed ska brudtärnan inte heller vara synligt gravid, eftersom hon ju inte ska vara gift. Idag är det inte lika noga med att följa dessa gamla traditioner.

Tärnans uppgift är att finnas till hands för bruden innan och under bröllopsdagen. Hon tar ofta hand om planering och genomförande av den eventuella möhippan. De bilder som tas i samband med möhippan kan tärnan sedan, kanske tillsammans med de andra deltagarna, sätta ihop till ett fotoalbum som överlämnas till bruden under bröllopsmiddagen. Under middagen förväntas även brudtärnan hålla tal.

Hon hjälper även bruden med påklädningen av brudklänningen och allt annat som hör till. Under vigseln är hennes uppgift bland annat att hålla brudbuketten och se till att eventuellt släp ligger rätt. Traditionellt sett går tärnan efter bruden och bredvid marskalken in i kyrkan. En internationell sed är att tärnan (eller om det är flera tärnor, en utsedd hederstärna) går in i kyrkan strax före föräldraparen och sitter på första bänk till vänster. Hon går sedan fram till bruden när det är dags att ta hand om brudbuketten eller rätta till släpet. Detta kallas internationellt för maid of honour. Ett ganska nytt svensk ord för maid of honou är hedersdam och eftersom denne ej går bredvid marskalken in i kyrkan innebär det att en gift kvinna, om man vill följa den gamla traditionen, kan agera tärna.

När det gäller klädsel brukar tärnorna, om de är flera, ha klänningar i samma färg som antingen är likadana eller liknar varandra. Klänningarna ska ej vara svarta eller vita. Tärnorna bär även varsin liten tärnbukett som ska matcha marskalkens knappnålsblomma. Tärnan ska inte vara finare än bruden och klänningen ska därför anpassas till brudens klänning för att inte överglänsa denna.

Brudtärnan betalar vanligtvis sina egna utgifter under sitt uppdrag, men har brudparet speciella önskemål som gör utgifterna extra kostsamma kan man komma överens med brudparet om att dela upp utgifterna.