Juridik och lagar

Hindersprövning
Innan man får gifta sig ska skattekontoret göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns något hinder för äktenskapet. Hindersprövning begärs gemensamt och parterna ska skriftligen försäkra att det inte finns något äktenskapshinder. Blankett för hindersprövning finns hos det lokala skattekontoret eller www.skatteverket.se. Om det inte finns något hinder utfärdar skattekontoret ett intyg om hindersprövning. Intyget är giltigt i fyra månader och ska lämnas till vigselförrättaren vid vigseln. När vigseln ska ske inför svensk vigselförrättare i utlandet kan hindersprövning ske vid svensk ambassad eller svenskt konsulat.

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om någon eller båda parter är utländska medborgare bör man vända sig till skattekontoret för information.

Äktenskapshinder
Det finns tre krav för att få hindersprövningen godkänd:
– Den som är under 18 år får inte gifta sig utan tillstånd av målsman och länsstyrelsen i det län man är bosatt.
– De som är nära släkt får inte gifta sig med varandra. Med nära släkt menas de som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led, eller är helsyskon. Halvsyskon får inte gifta sig med varandra utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
– Den som redan är gift eller har registrerad partner får inte gifta sig. Om man har varit gift tidigare måste man därför styrka att äktenskapet upplösts.

Efternamn
Blivande makar ska alltid anmäla vilket eller vilka efternamn som ska bäras i äktenskapet. En anmälningsblankett om makars namn skickas tillsammans med blanketten för hindersprövning. Blankett finns på ert lokala skattekontor eller www.skatteverket.se.

Partnerskap
Lagen om partnerskap antogs 1994. Alla som har laglig vigselrätt får förrätta partnerskap. Präster kan välsigna ett ingånget partnerskap. Den 27 oktober 2005 beslutade kyrkostyrelsen att en särskild gudstjänstordning för välsignelse över registrerat partnerskap ska införas. Denna ordning, som beräknas kunna tas i bruk under 2006, innebär att par som har registrerat partnerskap får möjlighet att få sin relation officiellt välsignad i Svenska kyrkans församlingar. Personer som ingår registrerat partnerskap har samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som gifta. Hindersprövning sker på samma sätt som för äktenskapet. Inga undantag sker dock från 18-årsregeln.

Äktenskapsförord
Man kan bestämma att något av det man äger, eller allt som man äger var och en för sig, ska förbli enskild egendom. Då ingår inte detta i giftorättsgodset och räknas inte med i en eventuell bodelning. Äktenskapsförord ska registreras hos tingsrätten senast 14 dagar efter vigseln för att vara giltig och båda makarna måste skriva under.

Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar som kan tillkomma.

Mer information finns på
www.skatteverket.se

Läs mer om namnlagen. Så står det i lagen. www.alden.se/namnlagen.htm

Läs mer om äktenskapsbalken. Äktenskapets plikter. www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870230.HTM