Marskalk

Den manliga motsvarigheten till tärna kallas, oavsett ålder, för marskalk. Han är oftast en nära släkting eller vän till brudgummen. En marskalks uppgifter är i stort sett detsamma som för tärnorna, fast med fokus på brudgummen. Förr i tiden kallades brudgummens uppvaktning för brudsvenner. Det var då fem släktingar eller vänner med uppgift att beskydda brudparet på väg till och från kyrkan. De bevakade även vagnarna med brudens hemgift.

Liksom brudtärnan var marskalken förr oftast ogift eftersom det ansågs olämpligt att denne går uppför altargången bredvid någon annan än sin maka. Idag är det oftast inte av samma betydelse om han är gift eller ogift.

Marskalken fungerar som brudgummens stöd före och under bröllopsdagen. Det är ofta han som sköter planeringen och genomförandet av eventuell svensexa.

In och ut från kyrkan går marskalken bakom brudgummen, bredvid tärnan. I kyrkan kan dennes uppgift bland annat vara att hålla reda på vigselringarna. Vanligast är dock fortfarande, enligt svensk sed, att brudgummen själv har hand om ringen/ringarna som han sedan lämnar till vigselförrättaren. Under middagen förväntas marskalken att hålla tal.

Korrekt klädsel för en marskalk anses oftast vara samma klädsel som brudgummen har. Han bär en knappnålsblomma som matchar brudtärnans lilla tärnbukett.

Om marskalken även tar emot gästerna i kyrkan och ser till att dessa hittar rätt plats kallas marskalken för kyrkomarskalk. För placering i kyrkan gäller att ju närmare släkting och vän gästen är, ju närmare altaret ska denne sitta. Brudens släktingar och vänner sitter traditionellt på vänstra sidan i kyrkan och brudgummens på högra sidan.

Att bli utnämnd till marskalk anses som en ära. Vanligtvis betalar denne själv sina kostnader i samband med sitt uppdrag, men har brudparet speciella önskemål som gör utgifterna extra kostsamma kan man komma överens med brudparet om att dela upp utgifterna.

En anglosaxisk tradition som är bruklig när fadern “ger bort bruden”, och som påminner mycket om vår svenska tradition med marskalk, är att brudgummen har en så kallad bestman. Dennes uppgifter påminner till stor del om marskalkens.