Inbjudningskort till bröllopet

Era inbjudningskort bör utformas och formuleras stilmässigt så att de stämmer överens med hur ni tänkt bröllopet i övrigt. Är det ett högtidligt eller informellt bröllop, har ni något tänkt tema? Ett påkostat, vackert inbjudningskort sänder ut en signal om att bröllopet är exklusivt. Kortet bör se inbjudande ut och samtidigt ge gästerna en så korrekt bild som möjligt av vad denne har att förvänta sig av bröllopet.

Var noga med att stava gästernas namn korrekt på inbjudan. Om inbjudan skickas till en familj och alla familjemedlemmar inte är bjudna är det viktigt att vara extra tydlig.

Det är viktigt att det i inbjudan klart framgår om gästerna ska betala en kuvertavgift, om det inte blir en middag eller om barn inte är välkomna. Om vissa av gästerna är inbjuden enbart till själva vigseln i kyrkan skriver ni endast tiden för vigseln på dessa inbjudningskort och OSA datum kan utelämnas.


En inbjudan till ett bröllop bör innehålla följande information:

– Brudparets namn.
– Datum, tid och plats för vigseln.
– Plats för eventuell efterföljande bröllopsfest, lunch, fika eller dylikt.
– Vill ni att gästerna ska färdas gemensamt till festlokalen skrivs detta.
– Namn och telefonnummer till de personer som står för bröllopet, oftast värdarna. Står ni själva för bröllopet kan ni skriva era egna namn.
– OSA, det vill säga det datum ni vill att gästerna senast ska meddela om de kommer eller ej. Datumen brukar i regel vara lite drygt en månad innan bröllopet.
– Information om till vem gästerna ska svara om de kan komma eller ej. Är inbjudan skriftlig ska det egentligen enligt god etikett vara ett skriftligt svar, men om det inte uttryckligen anges, ange istället ett telefonnummer.
– Vilken klädkod som gäller. Även om klädseln på bröllopet är valfri bör detta anges i inbjudan. Tänk dock på att “Valfri klädsel” eller “Klädsel: ja tack!” på inbjudan kan medföra att gästerna blir förvirrade. Risken är att de klär upp sig för mycket eller för lite.

Bifoga gärna ett separat blad med praktisk information såsom till exempel vägbeskrivning till platsen för vigseln och eventuell efterföljande fest, transporter, eventuell övernattning (några exempel på boende med telefonnummer och priser), eventuell önskelista och var den finns samt namn och telefonnummer till föräldrar, toastmaster eller värdpar.

Om ni har tänkt sätta lackstämplar på era inbjudningskort kan det vara bra att veta att dessa lätt går sönder i postens frankeringsmaskiner. Posten kan handstämpla kuverten om ni går in på posten men även då kan lackstämpeln gå sönder. Ett alternativ, som är mer hållbart, är att använda stänger av vax till stämpeln.

Trycksaker till bröllopet

Det är idag vanligast att trycksakerna till bröllopet går i samma färger och tema som inriktningen i övrigt på ert bröllop. De olika trycksakerna går oftast ton i ton med varandra men det finns inget som är rätt eller fel utan det viktigaste är att ni gör det som ni tycker är finast och det som ryms inom den budget ni satt. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste trycksakerna till ett bröllop.

Inbjudningskort
Det är bra om ni gör inbjudningskorten och skickar iväg dem i god tid innan bröllopet, senast sex till sju veckor innan bröllopet. Sätt “OSA” senast fem veckor före bröllopet. Enligt gammal tradition ska inbjudningskorten skickas ut av de som betalar för bröllopsfesten.

Vigselprogram
Det är vanligt att brudparet gör egna vigselprogram. Dessa kan innehålla information om datum, tid och plats för vigseln. Vilka marscher, psalmer och musikinslag som kommer att framföras brukar också stå, liksom vilka som framför eventuell sång och musik. Har ni någon som läser text ur till exempel bibeln, brukar styckets titel samt vem som läser anges. Det är också trevligt om man i programmet anger prästens, tärnans, marskalkens och övriga inblandades namn.

Placeringskort
Placeringskort visar vart gästerna ska sitta kring middagsbordet. Det finns en mängd olika varianter på hur korten kan se ut och de kan göras mycket personliga. Korten kan bli ett roligt minne som gästerna tar med sig hem. Skriv gärna brudparets namn samt datum och plats för vigseln på insidan eller baksidan av korten.

Festprogram
Ett festprogram kan bli ett viktigt och roligt inslag under middagen. Programmet kan vara till stor hjälp för den person som håller i sång och övrig underhållning under middagen. Det kan bli något gästerna kan tala kring under middagen och är dessutom roligt att titta i. Även festprogrammen är något gästerna kan ta med sig hem som ett minne.

Tackkort
Efter bröllopet är det dags att tacka gästerna för presenter och deltagandet. Det är viktigt att ombesörja att någon antecknar vad ni har fått och från vem så att ni tackar rätt person för rätt present. Tackkorten behöver inte sändas iväg direkt efter bröllopet men inom en eller två månader bör korten ha skickats ut. Det är dock bättre att skicka ut dem sent än aldrig. Glöm inte att skicka tackkort till de som har sänt telegram till er. trycksaker.txt