Telegram

På inbjudan till bröllopet brukar brudparet annonsera ut en telegram/postogramadress. Ibland står det under förkortningen pga. vilket betyder postogramadress. Hålls bröllopsfesten på en restaurang går det bra att skicka telegrammet direkt dit.

Det är toastmastern som under bröllopsmiddagen läser upp telegrammen. Har det inte inkommit några telegram kan toastmastern hitta på några egna skämtsamma att läsa upp.

Ett telegram levereras oftast med bud och kan levereras samma dag. Det finns telegram med meddelande och med värde. Telegram är ett snabbare men dyrare alternativ än postogram som skickas med vanliga postgången. Skickar man postogram bör man därför vara ute i så god tid att man är säker på att det kommer fram vardagen innan bröllopet. Vissa postogram går till välgörande ändamål vilket gläder fler än bara brudparet. ‘