Toastmaster/ Toastmadame

Toastmastern, eller om det är en kvinna toastmadame, är en extra viktig person vid ett bröllop. Har brudparet många gäster kan de utse två personer till uppdraget, och då kanske en kvinna och en man.

En toastmaster bör vara utåtriktad och ha en viss organisatorisk förmåga. Denne bör även ha lätt för att göra sig hörd och får inte vara rädd för att tala med och inför folk. Toastmastern är den person som ansvarar för ordning, tempo och tid på festen. I samband med vigseln ska denne tillhandahålla ris eller annat alternativ utanför kyrkan till gästerna. Innan brudparet anländer till festplatsen är det även toastmasterns uppgift att hissa en eventuell flagga. När brudparet sedan anländer till festen ska denne utbringa en skål för brudparet.

Under bröllopsmiddagen styr toastmastern talen och presenterar dem i lämplig ordning och vid lämpligt tillfälle under middagen. Det är bra om denne har en liten klocka, eller något annat som låter, för att påkalla samlingens uppmärksamhet. Det är även toastmastern som läser upp inkomna telegram under middagen och håller i allsången.

För att lyckas som toastmaster krävs att man gör upp en planering tillsammans med brudparet och eventuellt hovmästaren i god tid innan bröllopet. Brudparet bör utse och tillfråga en toastmaster senast ett halvår innan bröllopet. Brudparet bör även tala om vad de förväntar sig av denne och informera om alla viktiga händelser under bröllopsdagen.

Det är viktigt att toastmastern tar reda på hur middagen är tänkt att gå till. För att underlätta för serveringspersonalen och undvika att maten kallnar samlar man oftast flera tal mellan rätterna eftersom ingen får äta eller prata när någon håller tal. Placera yngre eller mer skämtsamma talare efter de kanske mer seriösa talen såsom till exempel föräldrarnas eller prästens.

Kontrollera med brudparet vilka som kan tänkas vilja hålla tal och gör sedan en lös ordning. Alla som vill hålla tal ska anmäla detta i förväg till toastmastern. Vanligt är därför att information om toastmasterns telefonnummer ges på inbjudan före bröllopet. Önskvärt är att de som vill hålla tal anmäler detta i god tid till toastmastern så att denne kan planera, men det går även bra att anmäla tal till toastmasterna när man anländer till vigseln eller festplatsen. Stäm gärna av med talarna och förklara att talen bör hållas korta. Finns en toastmaster får ingen hålla tal oanmäld.

Toastmasterns klädsel är densamma som för övriga gäster.

Förslag på ordningsföljd och tal under middagen

– Toastmastern, alternativt värden/värdinnan eller brudens far, hälsar alla välkomna, utbringar brudparets skål och redogör för praktiska detaljer.
– Vigselförrättaren talar
– Brudens far
– Brudgummens far
– Marskalk/bestman
– Tärna
– Andra släktingar, ordning efter närhet till brudparet
– Fritt fram för vem som helst
– Brudgummens fars tacktal till värdinnan/brudens mor