Vigsel

Att gifta sig är något av det största och roligaste två människor kan göra i livet. Att sätta kärleken till varandra i ett större sammanhang. Vigselakten är en symbolhandling där brudparet lovar att älska och vara trogen varandra och att satsa helhjärtat på varandra genom hela livet.

De flesta väljer att gifta sig i kyrkan, det är en rättsligt bindande och religiös ceremoni. I många andra länder är borgerlig vigsel obligatorisk, men ofta har man ändå en kyrklig välsignelseakt efter den borgerliga. Även i Svenska kyrkan finns möjlighet för dem som önskar att efter ett borgerligt ingånget äktenskap få välsignelse i kyrkan.

Lysning
Från början av 1200-talet fram till 1969 var det enligt lag tvunget med så kallad lysning tre söndagar i rad i kyrkan inför en vigsel. Lysningen gick till så att prästen, på kyrktrappan efter högmässan eller på senare tid från predikstolen, läste upp namnen på de två som avsåg ingå äktenskap. De förlovade som det lyste för skulle sitta i kyrkan och lyssna till sin “lysning”. Den utförda lysningen skulle nå alla. Den som kände till något hinder för de två personerna att ingå äktenskap skulle ha möjlighet, ja de hade faktiskt en skyldighet, att påpeka detta. I vissa utländska vigselritualer finns detta till viss del kvar när vigselförrättaren under vigselakten ställer en fråga ungefär att “den som känner till ett hinder för äktenskap mellan dessa två säger det nu, eller håller tyst därom för evigt”.

Hinder för att ingå äktenskap kunde till exempel vara alltför nära släktskap, att den ena personen redan var gift med någon annan, viss sjukdom eller att endera parten exempelvis hade rymt från fängelse eller från en soldattjänstgöring. Ända fram till 1700-talet räknades det som ett slags släktskap om man var fadder till ett barn som den man ville gifta sig med också var fadder till, varför detta intressant nog också var ett hinder.

Idag har lysning ersatts med hindersprövning, vilket det blivande brudparet ansöker om hos det lokala skattekontoret. Vill brudparet ändå att det ska ske en lysning i kyrkan inför sitt bröllop, så vänder man sig till prästen. Nuförtiden blir det bara en lysning i kyrkan, och inte som förr tre.

Lysningsmottagning
Enligt gammal tradition är lysningsmottagningen det tillfälle då gästerna ger det blivande brudparet presenterna.

Fram till någon gång under 1900-talets första hälft hölls lysningsmottagningarna efter en gemensam formel både i staden och på landsbygden. Mottagningarna, som hölls en eller två söndagar före vigseln, kunde bli ganska omfattande. De som var bjudna till bröllopet kom. Gåvorna till brudparet hade gästerna oftast skickat i förväg med visitkort fastsatta så att de kunde ställas upp på ett presentbord. Vid lysningsmottagningen serverades vanligtvis små fina smörgåsar, tårta, kaffe, te och sherry, men gästerna var inte bordsplacerade och det förekom heller inte några formaliteter i form av tal.

I samband med lysningsfesten ställdes även brudens hemgift upp för att beskådas av gästerna. Hemgiften var inte att betrakta som en present, utan som ett förtida arv eftersom kvinnor inte ärvde en huvudgård om det fanns söner i familjen. Storleken på hemgiften var överenskommen mellan de båda berörda familjerna. Senare kom hemgiften att jämställas med den utrustning till hemmet som bruden fick, och som hennes föräldrar bekostade.

Även om en lysning inte har någon juridisk betydelse längre, blir det mer och mer vanligt att blivande brudpar bjuder in till lysningsmottagning. Det vanligaste är då att de annonserar i dagstidningen under rubriken “Lysning” när och vart mottagningen äger rum. Alternativt kan brudparet skicka ut ett enkelt kort eller papper med en informell formulering. Följer man traditionen ska lysningsmottagningen ske innan bröllopet, när hindersprövningen är klar. Om brudparet har bjudit in till en lysningsmottagning, tar gästerna med sig, eller skickar sina presenter, till denna tillställning. På en lysningsmottagning bjuds gästerna på någon form av lätt förtäring.

Om många gäster är bjudna till bröllopet kan det vara svårt för brudparet att få tid till att öppna alla presenter på bröllopsfesten. En lysningsmottagning kan därför vara ett bra alternativ för att brudparet i lugn och ro, tillsammans med sina gäster, få öppna bröllopspresenterna.